• Welcome to ACFFiorentina.eu - forum of Fiorentina supporters, Fiorentina forum.
 

ACFFiorentina.eu Connect!

Started by Ama, 07/03/11, 20:36

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ama

ACFFiorentina.eu została zintegrowana z zasobami Facebooka przy pomocy ACFFiorentina.eu Connect! Co to oznacza?

Możliwości ACFFiorentina.eu Connect:
- Rejestracja przy pomocy konta na FB (nowi użytkownicy, jedno konto do logowania się na FB i na ACFFiorentina.eu)
- Integracja forumowego konta z kontem na Facebooku (istniejący użytkownicy)
- Aktualizacja swojego statusu na Facebooku przy pomocy tylko forum
- Możliwość importu awatara z Facebooka na ACFFiorentina.eu
- Zapraszanie znajomych do korzystania z ACFFiorentina.eu
- Polecenie strony znajomym na Facebooku
- Share, Like i Publish wątków na swoim profilu na FB
- Facebook Comment Box
- Notatki - przeglądanie oraz tworzenie nowych na Facebooku przy pomocy forum
- Linki - przeglądanie oraz tworzenie nowych na Facebooku przy pomocy forum
- Album... View or upload new photos to facebook
- Events... View or create new events on facebook
- Friends... View all your facebook friends
- Friend pile... See friends that are also using your facebook application

ACFFiorentina.eu è stato integrato con Facebook utilizzando le risorse ACFFiorentina.eu Connect! Cosa significa questo? [/b]

Opportunità ACFFiorentina.eu Connect:
- Registrazione con un account FB (i nuovi utenti, un account per accedere a FB e ACFFiorentina.eu)
- Integrazione con l'account del forum su Facebook (utenti esistenti)
- Aggiornamento il tuo status su Facebook con un solo forum
- Possibilità di importare un avatar da Facebook a ACFFiorentina.eu
- Invitare gli amici ad utilizzare ACFFiorentina.eu
- Raccomandazione del Forum ai amici su Facebook
- condividere e pubblicare Share, Like e Publish come i fili sul profilo su FB
- Facebook casella di commento (Facebook Comment Box)
- Note - visualizzare e creare nuovi su Facebook utilizzando il forum
- Link - visualizzare e creare nuovi su Facebook utilizzando il forum
- Album ... Visualizzare o caricare le foto nuove di facebook
- Eventi ... Visualizzare o creare nuovi eventi su facebook
- Amici ... Visualizza tutti i tuoi amici di Facebook
- Amico visto ... Vedere gli amici che sono anche utilizzando l'applicazione Facebook