• Welcome to ACFFiorentina.eu - forum of Fiorentina supporters, Fiorentina forum.
 

Kilka drobnych zmian na forum/Alcune piccole modifiche sul forum

Started by Ama, 07/03/11, 20:54

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ama

Lista zmian na forum po małym update:

- aktualizacja silnika forum do najnowszej wersji
- aktualizacja pakietów bezpieczeństwa (firewall)
- nowy pasek z wyborem języka (wybór języka zostaje zapamiętany aż do ponownego wejścia na forum)
- jeszcze łatwiejsze tłumaczenie postów pisanych w innych językach (wystarczy kliknąć ikonę i wybrać preferowany język)
- data dołączenia oraz lokalizacja w profilach
- jeszcze łatwiejsze dodawanie filmów z YT i innych serwisów (wystarczy wkleić link na forum)
- optymalizacja wyglądu Kalendarza
- kosmetyczne zmiany (dodanie nowych ikon działów, lekka zmiana kolorów, dodanie favicony)

Elenco delle modifiche al forum, dopo un piccolo aggiornamento:
- Motore di Forum aggiornato alla versione più recente
- sicurezza pacchetto aggiornato (firewall)
- un nuovo bar con una scelta di linguaggio (lingua scelta viene memorizzata fino a quando il rientro su un forum)
- traduzione ancora più facile di tutti i messaggi scritti in altre lingue (basta fare clic sull'icona e selezionare la lingua preferita)
- Data di registrazione e luogo di profili
- ancora più semplice per aggiungere i video da YT e altri servizi (solo incollare il link al forum)
- progetto di ottimizzazione del calendario
- Modifiche estetiche (aggiunta di nuove divisioni icone, colori che cambiano la luce, aggiungendo favicony)